loadding
0911448839
bossini
1234567890
bossini2203@gmail.com
test
0099887766
kt@gmail.com

_chitiet

 • Sika dur 42VN

 • Liên Hệ: 0911448839 0987957858
 • Giá: Liên Hệ
 • Mô Tả: Vữa không co Sika Grout 214-11, GM-F, HT Construction Grout
 • Vữa không co Sika Grout 214-11, GM-F, HT Construction Grout, sử dụng cho các trường hợp sau:
 • Bơm vào các ống cáp dự ứng lực;
 • Rót vào các mối nối giữa các khối đổ bê tông, các cấu kiện đúc sẵn.
 • Rót vào các vị trí chèn các chi tiết: bệ máy, đầu cọc,…
 • Rót vữa vào các hố chèn chân cột, các lỗ chôn thép.
 • Đặc tính kĩ thuật
 • Dạng bột, màu xám;
 • Đóng gói: sản phẩm chứa trong bao 25kg và 50 kg;
 • Độ chảy xoè của hỗn hợp vữa từ 24-30cm;
 • Hỗn hợp vữa không bị phân tầng, tách nước, nở nhẹ;
 • Cường độ nén của vữa có các mác M40; M50 và M60;
 • Định mức2000kg/m3 vữa;
 • Vữa có tính năng chống thấm và chống ăn mòn cao, bền nứt và bền cacbonát hoá.
 • Sika Grout 214-11, GM-F, HT Construction Grout Vữa không co

_sanphamkhac