loadding
0911448839
bossini
1234567890
bossini2203@gmail.com
test
0099887766
kt@gmail.com

_chitiet

  • Sika refit 2000

  • Liên Hệ: 0911448839 0987957858
  • Giá: Liên Hệ

Mô tả chi tiết:

 

Tên sản phẩm :

Sika Refit 2000 - Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bêtông  và tạo lớp phủ mỏng đẹp

Thông tin chung :
 
- Ứng dụng: Dùng để sửa chữa các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt bêtông như: các cấu kiện bêtông đúc sẵn, bêtông cần có bề mặt đẹp.
- Định mức: 1 bao tạo ~ 12.2 lít vữa

Sika Refit 2000

Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp

Mô tả:
Sika Refit 2000 là vữa polyme cải tiến 1 thành phần có chứa silicafume được dùng như 1 loại vữa để sửa chữa các khiếm khuyết nhỏ trên bề mặt bê tông, vữa, đá. rất thích hợp cho việc sửa chữa cho cấu kiện bê tông đúc sẵn, cột và dầm là vữa dặm vá vữa trát.

 

Vui lòng Click để xem tài liệu chi tiết từ nhà sản xuất

Phương pháp thi công sản phẩmOrient Co.,Ltd in Vietnam Sika Refit 2000 - Vữa sửa chữa thẩm mỹ bề mặt bê tông và tạo lớp phủ mỏng đẹp http://oct.vn/vn/detail/product/sika-refit-2000/454#ixzz2DUBxngy1 
http://www.oct.vn/vn , Please visit

_sanphamkhac