loadding
0911448839
bossini
1234567890
bossini2203@gmail.com
test
0099887766
kt@gmail.com

_chitiet

  • SIKA RUGAS F

  • Liên Hệ: 0911448839 0987957858
  • Giá: Liên Hệ
  • Mô Tả: ô tả: Chất ức chế bề mặt Rugasol được thiết kế chuyên dùng cho việc tạo các bề mặt hoàn thiện nhám, làm trơ cốt liệu hoặc tạo kết nối tốt cho các mạch ngừng, đầu cạnh nơi cần thi công các lớp trát kế tiếp. Rugasol được cung cấp dưới 2 dạng chuẩn: Rugasol F: Chất ức chế dạng sệt thi công lên ván khuôn để tạo các bề mặt hoàn thiện trơ cốt liệu. Rugasol C: Chất ức chế ở dạng lỏng dùng cho các mạch ngừng và bề mặt nằm ngang.
Mô tả: Chất ức chế bề mặt Rugasol được thiết kế chuyên dùng cho việc tạo các bề mặt hoàn thiện nhám, làm trơ cốt liệu hoặc tạo kết nối tốt cho các  mạch ngừng, đầu cạnh nơi cần thi công các lớp trát kế tiếp.
Rugasol được cung cấp dưới 2 dạng chuẩn:
Rugasol F: Chất ức chế dạng sệt thi công lên ván khuôn để tạo các bề mặt hoàn thiện trơ cốt liệu.
Rugasol C: Chất ức chế ở dạng lỏng dùng cho các mạch ngừng và bề mặt nằm ngang.

_sanphamkhac