loadding
0911448839
bossini
1234567890
bossini2203@gmail.com
test
0099887766
kt@gmail.com

_chitiet

  • Sikament R4

  • Liên Hệ: 0911448839 0987957858
  • Giá: Liên Hệ

Mô tả chi tiết:

 

Phụ gia kéo dài thời gian ninh kết và giảm nước cho bê tông gốc Lignosulphonate

Sikament R4 là chất siêu hoá dẻo giảm nước cho bê tông hiệu quả cao giúp kéo dài thời gian ninh kết để sản xuất bê tông có độ chảy cao trong điều kiện khí hậu nóng, tăng cường độ ban đầu và cuối cùng cho bê tông

Các ứng dụng :

Phụ gia bê tông Sikament R4 được sử dụng cho bê tông sàn, nền móng, cấu kiện mỏng có mật độ thép dày, bê tông tường chắn, cột đà , dầm bê tông…

Ưu điểm :

Tăng tính thi công cho bê tông trong điều kiện môi trường nắng nóng

Giảm rủi ro phân tầng bê tông

Không làm gia tăng sự cuốn khí

Tăng khả năng chống thấm của bê tông

Giảm xi măng một cách đáng kể

Duy trì độ sụt bê tông lâu dài

Cải thiện bề mặt hoàn thiện của bê tông

Cường độ bê tông ban đầu và cuối cùng tăng đáng kể

Liều lượng sử dụng :

0,6 – 1,3 lít Sikament R4/ 100 kg Xi măng

Liều lượng điển hình :

0,8 – 1,2 lít Sikament R4 / 100 kg ximang

Khả năng tương hợp :

Có thể kết hợp với các loại phụ gia Sikament, Sika PP1, Sika Aer nhưng phải cho vào mẻ trộn một cách riêng rẽ, và không được trộn trước các phụ gia với nhau trước khi cho vào mẻ trộn.

Loại xi măng :

Tất cả các loại xi măng pooclang, kể cả xi mang bền sun phát

Cấp phối điển hình :

 

Cấp phối điển hình / khối

Bê tông thừơng

Bê tông có phụ gia Sikament R4

Xi măng PCB 40

490 kg

400 kg

Tỉ lệ nước/ xi măng

0.44

0.45

Sikament R4

Không có

1 lít/ 100 kg ximăng

Tỉ lệ cát / đá

38 – 43%

40 – 44%

Độ sụt 0’

30’

60’

18 – 20 cm

12 – 15 cm

9 – 11 cm

18 – 20 cm

14 – 16 cm

11 - 13 cm

Thời gian ninh kết ban đầu

> 4 giờ

> 5 giờ

Cường độ bê tông 3ngày

7 ngày

28 ngày

> = 30 MPa

> = 35 MPa

> = 40 MPa

>= 30 MPa

> = 35 MPaa

> = 40 MPa

 

_sanphamkhac